Kontakti

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka od 9.00-13.00 sati

Adresa: Gundulićeva 18, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: + 385 1 4830 359

E-mail adresa: info@thaiconsulate.hr

Emergency contact: emergency@thaiconsulate.hr