Kontakti

Radno vrijeme: svaki radni dan od 9.00-13.00 sati
Adresa: Gundulićeva 18, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: + 385 1 4830 359
E-mail adresa: info@thaiconsulate.hr ; thaiconsulate@hi.t-com.hr