Izdavanje vize

Vrste viza:

  • turistička
  • tranzitna
  • non-immigrant

Osnovni dokumenti koji su potrebni za vizu:

  • putovnica koja vrijedi još najmanje 6 mjeseci (za vize koje vrijede 6 mj. mora vrijediti još 1 godinu, a za godišnje vize 18 mjeseci),
  • kopija prve stranice putovnice,
  • kopija avionske karte
  • slika kao za putovnicu
  • ispunjen obrazac za izdavanje vize


Preuzimanje obrasca (formulara) Zahtjeva za izdavanje vize
Obrazac za vize